Bộ khoa học & công nghệ

 • Thủ tục đăng ký sáng chế Thủ tục đăng ký sáng chế

  Thủ tục đăng ký sáng chế5 (100%) 1 vote Chi tiết các thông tin cần biết về Thủ tục đăng ký sáng chế đã được chúng tôi tổng hợp lại như sau Thủ tục đăng ký sáng chế Căn cứ pháp lý: Thông tư 01/2007/TT-BKHCN Thông tư 18/2011/TT-BKHCN Luật Sở hữu trí tuệ Nghị định […]

 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch

  Đánh giá bài viết Chi tiết về việc thực hiện Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch cụ thể như sau: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch Yêu cầu: – Tổ chức nộp đơn có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, […]

 • Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

  Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý5 (100%) 1 vote Chi tiết về Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý cụ thể như sau Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý Yêu cầu/điều kiện thực hiện: – Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý của Việt Nam thuộc về Nhà nước. – […]

 • Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

  Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp5 (100%) 1 vote Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp được thực hiện như sau Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp Căn cứ pháp lý: Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 Luật 36/2009/QH12 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN-Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày […]

 • Thủ tục đăng ký nhãn hiệu Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

  Đánh giá bài viết Thủ tục đăng ký nhãn hiệu được thực hiện dựa trên các căn cứ pháp lý: Luật Sở hữu trí tuệ Nghị định 103/2006/NĐ-CP Thông tư 01/2007/TT-BKHCN Thông tư 13/2010/TT-BKHCN Thông tư 18/2011/TT-BKHCN Thông tư 05/2013/TT-BKHCN Thông tư 16/2016/TT-BKHCN Thông tư 263/2016/TT-BTC Thủ tục đăng ký nhãn hiệu  Tổ chức, cá […]

 • Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

  Đánh giá bài viết Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu thực hiện dựa trên căn cứ pháp lý: Luật 68/2006/QH11 Nghị định 132/2008/NĐ-CP Nghị định 74/2018/NĐ-CP Nghị định 154/2018/NĐ-CP Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu Đối với hàng hóa […]

 • Thủ tục cấp giấy xác nhận chất lượng sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) sản xuất lần đầu Thủ tục cấp giấy xác nhận chất lượng sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) sản xuất lần đầu

  Thủ tục cấp giấy xác nhận chất lượng sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) sản xuất lần đầu5 (100%) 1 vote Thủ tục cấp giấy xác nhận chất lượng sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) sản xuất lần đầu này được thực hiện căn cứ theo: Nghị định 107/2009/NĐ-CP Thông tư […]

 • THÔNG TƯ 14/2018/TT-BKHCN Ban hành 03 QCVN thiết bị X-quang dùng trong y tế THÔNG TƯ 14/2018/TT-BKHCN Ban hành 03 QCVN thiết bị X-quang dùng trong y tế

  Đánh giá bài viết THÔNG TƯ 14/2018/TT-BKHCN Ban hành 03 QCVN thiết bị X-quang dùng trong y tế được ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2018 và chính thức có hiệu lực vào ngày 01/06/2019 tới đây BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số: 14/2018/TT-BKHCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc […]

 • Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu

  Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu5 (100%) 1 vote Những thông tin mà chúng tôi tổng hợp và cung cấp trong bài viết sau Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng […]

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN