Bộ nông nghiệp

 • Thủ tục Cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật Thủ tục Cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật

  Đánh giá bài viết Căn cứ theo cơ sở pháp lý Luật 41/2013/QH13 Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT Thông tư 231/2016/TT-BTC Luật 05/2017/QH14 Nghị định 69/2018/NĐ-CP Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT Thủ tục Cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật được thực hiện như sau Thủ tục Cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực […]

 • Thủ tục thẩm định báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền Bộ NNPTNT Thủ tục thẩm định báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền Bộ NNPTNT

  Đánh giá bài viết Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM được thực hiện căn cứ theo: Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Thông tư 18/2016/TT-BNNPTNT Thủ tục thẩm định báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền Bộ NNPTNT Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM thực hiện theo mẫu […]

 • Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

  Đánh giá bài viết Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y được thực hiện căn cứ theo: Luật 79/2015/QH13 Nghị định 35/2016/NĐ-CP Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT Thông tư 44/2018/TT-BTC Nghị định 123/2018/NĐ-CP Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Yêu cầu hoặc […]

 • Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu giống cây trồng nông nghiệp Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu giống cây trồng nông nghiệp

  Đánh giá bài viết Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu giống cây trồng nông nghiệp được thực hiện dựa trên căn cứ pháp lý: Pháp lệnh 15/2004/PL-UBTVQH11 Nghị định 69/2018/NĐ-CP Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu giống cây trồng nông nghiệp Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: […]

 • Thủ tục đăng ký kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản xuất khẩu Thủ tục đăng ký kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản xuất khẩu

  Đánh giá bài viết Thủ tục đăng ký kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản xuất khẩu được thực hiện dựa trên Căn cứ pháp lý: Nghị định 39/2017/NĐ-CP và Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT Thủ tục đăng ký kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản xuất […]

 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón

  Đánh giá bài viết Căn cứ theo cơ sở pháp lý: Thông tư 170/2016/TT-BTC, Thông tư 207/2016/TT-BTC, Nghị định 108/2017/NĐ-CP việc Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón được thực hiện theo trình tự sau Cấp giấy chứng nhận đủ […]

 • Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón

  Đánh giá bài viết Căn cứ theo cơ sở pháp lý: Thông tư 170/2016/TT-BTC, Thông tư 207/2016/TT-BTC, Nghị định 108/2017/NĐ-CP, Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón được thực hiện theo trình tự như sau Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón Yêu […]

 • Thủ tục Công nhận lại phân bón lưu hành tại Việt Nam Thủ tục Công nhận lại phân bón lưu hành tại Việt Nam

  Đánh giá bài viết Căn cứ theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP, Nghị định 108/2017/NĐ-CP, Thủ tục Công nhận lại phân bón lưu hành tại Việt Nam được thực hiện như sau Thủ tục Công nhận lại phân bón lưu hành tại Việt Nam Thành phần hồ sơ: Đối với trường hợp phân bón hết thời gian […]

 • Thủ tục Công nhận lần đầu phân bón lưu hành tại Việt Nam

  Thủ tục Công nhận lần đầu phân bón lưu hành tại Việt Nam5 (100%) 1 vote Căn cứ theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP, Nghị định 108/2017/NĐ-CP, Thủ tục Công nhận lần đầu phân bón lưu hành tại Việt Nam được thực hiện như sau Thủ tục Công nhận lần đầu phân bón lưu hành tại Việt […]

 • Thủ tục miễn kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu có thời hạn Thủ tục miễn kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu có thời hạn

  Đánh giá bài viết Thủ tục miễn kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu có thời hạn thực hiện dựa trên căn cứ pháp lý: Nghị định 39/2017/NĐ-CP Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT Thủ tục miễn kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu có thời hạn Chế […]

Trang 1 trên 41234

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN