Bộ nông nghiệp

 • Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

  Đánh giá bài viết Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y được thực hiện căn cứ theo: Luật 79/2015/QH13 Nghị định 35/2016/NĐ-CP Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT Thông tư 44/2018/TT-BTC Nghị định 123/2018/NĐ-CP Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Yêu cầu hoặc […]

 • Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu giống cây trồng nông nghiệp Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu giống cây trồng nông nghiệp

  Đánh giá bài viết Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu giống cây trồng nông nghiệp được thực hiện dựa trên căn cứ pháp lý: Pháp lệnh 15/2004/PL-UBTVQH11 Nghị định 69/2018/NĐ-CP Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu giống cây trồng nông nghiệp Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: […]

 • Thủ tục đăng ký kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản xuất khẩu Thủ tục đăng ký kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản xuất khẩu

  Đánh giá bài viết Thủ tục đăng ký kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản xuất khẩu được thực hiện dựa trên Căn cứ pháp lý: Nghị định 39/2017/NĐ-CP và Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT Thủ tục đăng ký kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản xuất […]

 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón

  Đánh giá bài viết Căn cứ theo cơ sở pháp lý: Thông tư 170/2016/TT-BTC, Thông tư 207/2016/TT-BTC, Nghị định 108/2017/NĐ-CP việc Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón được thực hiện theo trình tự sau Cấp giấy chứng nhận đủ […]

 • Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón

  Đánh giá bài viết Căn cứ theo cơ sở pháp lý: Thông tư 170/2016/TT-BTC, Thông tư 207/2016/TT-BTC, Nghị định 108/2017/NĐ-CP, Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón được thực hiện theo trình tự như sau Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón Yêu […]

 • Thủ tục Công nhận lại phân bón lưu hành tại Việt Nam Thủ tục Công nhận lại phân bón lưu hành tại Việt Nam

  Đánh giá bài viết Căn cứ theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP, Nghị định 108/2017/NĐ-CP, Thủ tục Công nhận lại phân bón lưu hành tại Việt Nam được thực hiện như sau Thủ tục Công nhận lại phân bón lưu hành tại Việt Nam Thành phần hồ sơ: Đối với trường hợp phân bón hết thời gian […]

 • Thủ tục Công nhận lần đầu phân bón lưu hành tại Việt Nam

  Thủ tục Công nhận lần đầu phân bón lưu hành tại Việt Nam5 (100%) 1 vote Căn cứ theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP, Nghị định 108/2017/NĐ-CP, Thủ tục Công nhận lần đầu phân bón lưu hành tại Việt Nam được thực hiện như sau Thủ tục Công nhận lần đầu phân bón lưu hành tại Việt […]

 • Thủ tục miễn kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu có thời hạn Thủ tục miễn kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu có thời hạn

  Đánh giá bài viết Thủ tục miễn kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu có thời hạn thực hiện dựa trên căn cứ pháp lý: Nghị định 39/2017/NĐ-CP Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT Thủ tục miễn kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu có thời hạn Chế […]

 • Thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật Thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật

  Đánh giá bài viết Thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật thực hiện căn cứ theo Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT Thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký thuốc […]

 • Thủ tục Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp Thủ tục Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp

  Đánh giá bài viết Thủ tục Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp được thực hiện căn cứ theo: Thông tư 207/2016/TT-BTC Thông tư 30/2018/TT-BNNPTNT Thủ tục Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị công nhận giống cây trồng lâm nghiệp theo Mẫu số 01 Thông tư […]

Trang 1 trên 41234

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN