Bộ nông nghiệp

 • Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu

  Đánh giá bài viết Thủ tục Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu được thực hiện cụ thể như sau Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu Căn cứ […]

 • Thủ tục Gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam Thủ tục Gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

  Đánh giá bài viết Thủ tục Gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam được thực hiện như sau Thủ tục Gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam Căn cứ pháp lý: Luật trồng trọt 2018 Nghị định 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ […]

 • Thủ tục công nhận kết quả khảo nghiệm giống thủy sản Thủ tục công nhận kết quả khảo nghiệm giống thủy sản

  Đánh giá bài viết Những thông tin cần thiết về việc thực hiện Thủ tục công nhận kết quả khảo nghiệm giống thủy sản đã được chúng tôi tổng hợp ngay sau đây, mời các bạn tham khảo Thủ tục công nhận kết quả khảo nghiệm giống thủy sản Căn cứ pháp lý: Luật 18/2017/QH14 […]

 • Thủ tục Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón Thủ tục Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón

  Đánh giá bài viết Thủ tục Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón được thực hiện như sau Thủ tục Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón Căn cứ pháp lý: Luật số 31/2018/QH14 – Điều 49 Luật Trồng trọt năm 2018; Nghị định số 84/2019/NĐ-CP  – Điều 4, Điều 24, Điều 26 […]

 • Thủ tục Cấp phép nhập khẩu giống cây trồng chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành Thủ tục Cấp phép nhập khẩu giống cây trồng chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành

  Đánh giá bài viết Bài viết này cung cấp các thông tin cần biết về Thủ tục Cấp phép nhập khẩu giống cây trồng chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi quốc tế phục vụ nghiên […]

 • Thủ tục Cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật Thủ tục Cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật

  Đánh giá bài viết Căn cứ theo cơ sở pháp lý Luật 41/2013/QH13 Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT Thông tư 231/2016/TT-BTC Luật 05/2017/QH14 Nghị định 69/2018/NĐ-CP Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT Thủ tục Cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật được thực hiện như sau Thủ tục Cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực […]

 • Thủ tục thẩm định báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền Bộ NNPTNT Thủ tục thẩm định báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền Bộ NNPTNT

  Đánh giá bài viết Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM được thực hiện căn cứ theo: Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Thông tư 18/2016/TT-BNNPTNT Thủ tục thẩm định báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền Bộ NNPTNT Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM thực hiện theo mẫu […]

 • Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

  Đánh giá bài viết Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y được thực hiện căn cứ theo: Luật 79/2015/QH13 Nghị định 35/2016/NĐ-CP Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT Thông tư 44/2018/TT-BTC Nghị định 123/2018/NĐ-CP Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Yêu cầu hoặc […]

 • Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu giống cây trồng nông nghiệp Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu giống cây trồng nông nghiệp

  Đánh giá bài viết Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu giống cây trồng nông nghiệp được thực hiện dựa trên căn cứ pháp lý: Pháp lệnh 15/2004/PL-UBTVQH11 Nghị định 69/2018/NĐ-CP Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu giống cây trồng nông nghiệp Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: […]

 • Thủ tục đăng ký kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản xuất khẩu Thủ tục đăng ký kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản xuất khẩu

  Đánh giá bài viết Thủ tục đăng ký kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản xuất khẩu được thực hiện dựa trên Căn cứ pháp lý: Nghị định 39/2017/NĐ-CP và Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT Thủ tục đăng ký kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản xuất […]

Trang 1 trên 512345

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN