Bộ nông nghiệp

 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón

  Đánh giá bài viết Căn cứ theo cơ sở pháp lý: Thông tư 170/2016/TT-BTC, Thông tư 207/2016/TT-BTC, Nghị định 108/2017/NĐ-CP việc Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón được thực hiện theo trình tự sau Cấp giấy chứng nhận đủ […]

 • Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón

  Đánh giá bài viết Căn cứ theo cơ sở pháp lý: Thông tư 170/2016/TT-BTC, Thông tư 207/2016/TT-BTC, Nghị định 108/2017/NĐ-CP, Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón được thực hiện theo trình tự như sau Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón Yêu […]

 • Thủ tục Công nhận lại phân bón lưu hành tại Việt Nam Thủ tục Công nhận lại phân bón lưu hành tại Việt Nam

  Đánh giá bài viết Căn cứ theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP, Nghị định 108/2017/NĐ-CP, Thủ tục Công nhận lại phân bón lưu hành tại Việt Nam được thực hiện như sau Thủ tục Công nhận lại phân bón lưu hành tại Việt Nam Thành phần hồ sơ: Đối với trường hợp phân bón hết thời gian […]

 • Thủ tục Công nhận lần đầu phân bón lưu hành tại Việt Nam

  Thủ tục Công nhận lần đầu phân bón lưu hành tại Việt Nam5 (100%) 1 vote Căn cứ theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP, Nghị định 108/2017/NĐ-CP, Thủ tục Công nhận lần đầu phân bón lưu hành tại Việt Nam được thực hiện như sau Thủ tục Công nhận lần đầu phân bón lưu hành tại Việt […]

 • Thủ tục miễn kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu có thời hạn Thủ tục miễn kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu có thời hạn

  Đánh giá bài viết Thủ tục miễn kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu có thời hạn thực hiện dựa trên căn cứ pháp lý: Nghị định 39/2017/NĐ-CP Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT Thủ tục miễn kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu có thời hạn Chế […]

 • Thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật Thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật

  Đánh giá bài viết Thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật thực hiện căn cứ theo Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT Thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký thuốc […]

 • Thủ tục Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp Thủ tục Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp

  Thủ tục Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp5 (100%) 1 vote Thủ tục Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp được thực hiện căn cứ theo: Thông tư 207/2016/TT-BTC Thông tư 30/2018/TT-BNNPTNT Thủ tục Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị công nhận giống cây trồng […]

 • Thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu Thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu

  Đánh giá bài viết Thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu được thực hiện căn cứ theo cơ sở pháp lý: Nghị định 108/2017/NĐ-CP Thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu Thành phần hồ sơ: – Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước […]

 • Thủ tục Đăng ký kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu Thủ tục Đăng ký kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu

  Đánh giá bài viết Thủ tục Đăng ký kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu thực hiện căn cứ theo: Thông tư 284/2016/TT-BTC Nghị định 39/2017/NĐ-CP Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT Thông tư 09/2018/TT-BTC Thủ tục Đăng ký kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản […]

 • Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu giống thủy sản Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu giống thủy sản

  Đánh giá bài viết Căn cứ theo: Luật 18/2017/QH14, Nghị định 26/2019/NĐ-CP, Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu giống thủy sản được thực hiện theo trình tự như sau Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu giống thủy sản Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị theo Mẫu số 05.NT Phụ lục III ban […]

Trang 2 trên 512345

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN