Các sản phẩm thuộc thiết bị điện – điện tử bắt buộc chứng nhận hợp quy

Theo QCVN 4:2009/BKHCN, ban hành đưa ra yêu cầu bắt buộc các thiết bị điện-điện tử phải tuân thủ đúng và chứng nhận hợp quy đầy đủ để đảm bảo an toàn cho chính sản phẩm của doanh nghiệp bạn lẫn vì môi trường vì sức khỏe người sử dụng. Vì vậy, các sản phẩm thiết bị điện-điện tử bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy khi các doanh nghiệp sản xuất , kinh doanh hoặc nhập khẩu. Vậy các sản phẩm thuộc thiết bị điện – điện tử bắt buộc chứng nhận hợp quy gồm những gì ? Bài viết sau sẽ chia sẻ cho quý khách biết rõ hơn

danh-muc-can-chung-nhan

Các sản phẩm thuộc thiết bị điện – điện tử bắt buộc chứng nhận hợp quy

Tham khảo để biết sản phẩm của doanh nghiệp bạn đã thực hiện chứng nhận hợp quy chưa? Và nếu chưa thì hãy thực hiện để đảm bảo mọi mặt cho sản phẩm mình đang kinh doanh.

Bài viết liên quan