Các trường hợp nhập khẩu được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm

Đánh giá bài viết

Theo nghị quyết 103/NQ-CP ngày 05/12/2016 miễn kiểm tra thực phẩm nhập khẩu để xuất khẩu vừa qua thì Tổng cục Hải quan vừa ban hành Công văn 11933/TCHQ-GSQL được ban hành vào ngày 21/12/2016 về việc thực hiện các điều trong nghị quyết, cụ thể Các trường hợp nhập khẩu được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm như sau:

quy dinh truong hop mien kiem tra attp

Theo đó, đối với thực phẩm, nguyên liệu, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu hoặc nhập gia công hàng xuất khẩu thì:

– Không yêu cầu người khai hải quan phải nộp kết quả kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm, công bố hợp quycông bố sự phù hợp quy định an toàn thực phẩm, ghi nhãn tiếng Việt Nam khi làm thủ tục hải quan.

– Khi thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa, người khai hải quan phải thực hiện việc ghi nhãn phụ, kiểm tra an toàn thực phẩm, công bố hợp quy, công bố sự phù hợp và làm thủ tục hải quan theo quy định.

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN