Căn cứ pháp lý nào để thực hiện chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông?

Đánh giá bài viết

Thiết bị viễn thông là thiết bị kỹ thuật, bao gồm phần cứng và phần mềm, được dùng để thực hiện viễn thông. Và việc chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông là điều bắt buộc phải làm đối với tất cả các nhà sản xuất hay kinh doanh mặt hàng này nhằm đảm bảo mọi vấn đề về chất lượng, sức khỏe, tính mạng và môi trường của sản phẩm, con người. Vậy dựa vào căn cứ pháp lý nào để thực hiện chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông? Hãy tham khảo bài viết sau để hiểu rõ hơn

tbvt2

Căn cứ pháp lý nào để thực hiện chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông?

 • Luật Viễn thông 2009;
 • Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006;
 • Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
 • Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
 • Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.
 • Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
 • Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
 • Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
 • Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
 • Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông, đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011;
 • Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông

Dựa vào những căn cứ trên để thực hiện đúng quy định và đem lại sự an toàn cho chính sản phẩm mình lẫn người dùng. Hi vọng bài viết giúp ích cho quý khách.

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN