Căn cứ pháp lý thực hiện hợp quy sản phẩm tiếp xúc thực phẩm

Đánh giá bài viết

Các sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm có thể dễ dàng bắt gặp ngay trong căn nhà bếp của mọi gia đình, từ cái chén, cho đến đôi đũa,… Việc hợp quy sản phẩm tiếp xúc thực phẩm là rất cần thiết bởi nếu những sản phẩm này không đạt chất lượng sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dùng thông qua việc tiếp xúc với thực phẩm trong quá trình chế biến, sử dụng. Ở bài viết này chúng ta điểm qua Căn cứ pháp lý thực hiện hợp quy sản phẩm tiếp xúc thực phẩm sau:

can-cu-phap-ly

Căn cứ pháp lý thực hiện hợp quy sản phẩm tiếp xúc thực phẩm:

Để tiến hành hợp quy sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, đơn vị bạn có thể tìm hiểu qua các văn bản sau:

  • Luật An Toàn Thực Phẩm số 55/2010/QH12,
  • Nghị định 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều luật an toàn thực phẩm
  • Thông tư 19/2012/TT-BYT về Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
  • Thông tư số 34/2011/TT-BYT ngày 30/8/2011 của Bộ Y tế ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-1:2011/BYT về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-2:2011/BYT về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng cao su
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-3:2011/BYT về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng kim loại
  • Thông tư số 35/2015/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia VSAT đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
  • QCVN 12-4:2015/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
  • Nghị định 80/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nếu bạn đang tham gia sản xuất, nhập khẩu kinh doanh những sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, cần nên tìm hiểu kỹ về những văn bản làm Căn cứ pháp lý thực hiện hợp quy sản phẩm tiếp xúc thực phẩm mà chúng tôi đã liệt kê trên để có thể thực hiện việc công bố chứng nhận hợp quy dễ dàng hơn, và tránh được trường hợp bị xử phạt làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh.

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN