Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy với sp chưa có quy chuẩn kỹ thuật

Thủ tục Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất) sau đây chúng tôi tổng hợp từ hướng dẫn của Bộ y tế sẽ có ích cho bạn phần nào

cap giay tiep nhan cong bo họp quy thuc pham

Thủ tục Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy với sp chưa có quy chuẩn kỹ thuật

Trình tự thực hiện
Bước 1 Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ công bố hợp quy về Cục An toàn thực phẩm.

Bước 2: Cục An toàn thực phẩm tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ. Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ phải cấp Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy. Trường hợp không cấp Giấy Tiếp nhận phải trả lời bằng văn bản lý do không cấp.

Bước 3:

Trả Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm.

– Cách thức thực hiện
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
– Thành phần, số lượng hồ sơ
a)Thành phần hồ sơ bao gồm:

(1) Bản công bố hợp quy được quy định tại Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định 38/2012/NĐ-CP;

(2) Bản thông tin chi tiết sản phẩm, được quy định tại Mẫu số 03a hoặc Mẫu số 03c ban hành kèm theo Nghị định 38/2012/NĐ-CP (có đóng dấu giáp lai của bên thứ ba);

(3) Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng (bản gốc hoặc bản sao công chứng có kèm bản gốc để đối chiếu hoặc được hợp pháp hóa lãnh sự), gồm các chỉ tiêu theo yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, của phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận hoặc phòng kiểm nghiệm được thừa nhận;

(4) Kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu được quy định tại Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định 38/2012/NĐ-CP (bản xác nhận của bên thứ nhất);

(5) Kế hoạch giám sát định kỳ (bản xác nhận của bên thứ nhất);

(6) Báo cáo đánh giá hợp quy (bản xác nhận của bên thứ nhất);

(7) Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương (bản sao công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu).

(b)Số lượng hồ sơ : 02 bộ hồ sơ công bố hợp quy và 01 bộ hồ sơ pháp lý chung

– Thời hạn giải quyết
07 ngày làm việc

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục An toàn thực phẩm

Nếu bạn còn chưa rõ về thủ tục Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy với sp chưa có quy chuẩn kỹ thuật có thể liên hệ ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn tối đa

Bài viết liên quan