Tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón (cập nhật ngày 10/10/2016)

Đánh giá bài viết

Việc quan tâm hàng đầu hiện nay của các đơn vị tham gia sản xuất hay nhập khẩu phân bón hiện nay có lẽ là việc hợp quy phân bón. Bài viết này chúng tôi cung cấp danh sách các Tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón (cập nhật ngày 10/10/2016) do Cục Trồng Trọt chỉ định cho mọi người có thể tham khảo và dễ dàng hơn phần nào trong việc thực hiện

to chuc chung nhan hop quy phan bon

Tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón (cập nhật ngày 10/10/2016):

Những đơn vị có sản phẩm nằm trong danh sách những sản phẩm phân bón phải công bố hợp quy sau khi chuẩn bị bộ hồ sơ công bố hợp quy phân bón sẽ tiến hành công bố. Việc đánh giá công bố chứng nhận hợp quy, đối với phân bón hữu cơ, đơn vị có thể chọn cách công bố theo bên thứ nhất, hoặc bên thứ 3. Riêng phân bón vô cơ cần chỉ được đánh giá công bố hợp quy theo bên thứ 3 tại tổ chức chứng nhận được chỉ định đánh giá chứng nhận. Cụ thể danh sách Tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón cập nhật đến 10/10/2016 bao gồm:

 1. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 ,
  – Địa chỉ: P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, tp. Hồ Chí Minh;
  – Được chỉ định tại Quyết định 529/QĐ-TT-QLCL.
  – Ngày quyết định 30/11/2015 (Hiệu lực 3 năm)
  – Phạm vi chứng nhận: Các chỉ tiêu chất lượng chính, yếu tố hạn chế của phân bón hữu cơ, phân bón khác theo quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT (trừ các chỉ tiêu chất lượng chính do tổ chức, cá nhân có phân bón tự công bố áp dụng).
 2. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1.

  – Địa chỉ: Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội;
  – Được chỉ định tại Quyết định 541/QĐ-TT-QLCL.
  – Ngày quyết định: 02/12/2015 (Hiệu lực 3 năm)
  – Phạm vi chứng nhận:Các chỉ tiêu chất lượng chính, yếu tố hạn chế của phân bón hữu cơ, phân bón khác theo quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT (trừ các chỉ tiêu chất lượng chính do tổ chức, cá nhân có phân bón tự công bố áp dụng).

Khi tiến hành công bố, bạn có thể liên hệ những đơn vị tư vấn để có thể chọn Tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón cho phù hợp với đơn vị mình nhất để có thể thực hiện đúng quy định.

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN