Chứng nhận hợp quy bàn là điện

Theo thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử và Quy chuẩn Việt Nam QCVN 4:2009/BKHCN :  từ ngày 01/6/2010,cần phải chứng nhận hợp quy bàn là điện trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

ban-la-dien

Chứng nhận hợp quy bàn là điện

Bàn là điện phải phù hợp với quy định tại TCVN 5699-2-3:2006 (IEC 60335-2-3 :2005) Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. Yêu cầu cụ thể đối với bàn là điện. Và chứng nhận hợp quy bàn là điện cũng như chứng nhận hợp quy nồi cơm điện hay chứng nhận hợp quy ấm đun nước đều cần thiết nhất khi chứng nhận hợp quy đó là quy trình, thủ tục hồ sơ cần chuẩn bị  như sau hãy cùng tham khảo ở bài viết ” Hồ sơ công bố hợp quy thiết bị điện – điện tử ” . Ngoài ra còn muốn biết rõ về những quy trình hay lợi ích lẫn vì sao cần phải chứng nhận các sản phẩm thuộc thiết bị điện-điện tử thì hãy truy cập vào các link bên dưới

Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu các thiết bị điện và điện tử sau khi được chứng nhận hợp quy phải đăng ký hợp quy còn gọi là công bố hợp quy tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nơi doanh nghiệp đăng k‎ý kinh doanh theo quy định tại Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Mọi thông tin ở bài viết hi vọng giúp ích được cho quý khách trong quá trình tìm kiếm và chuẩn bị chứng nhận hợp quy thiết bị điện điện tử hay các sản phẩm thuộc các lĩnh vực khác của mình.

Bài viết liên quan