Chứng nhận hợp quy bóng đèn có balat lắp liền

Chứng nhận hợp quy bóng đèn có balat lắp liền là bằng chứng để các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu bóng đèn có balat lắp liền chứng minh sản phẩm của mình đã được sản xuất theo đúng quy trình chất lượng, đảm bảo an toàn khi sử dụng và phù hợp với quy chuẩn quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN.

bong-den-ba-lat

Chứng nhận hợp quy bóng đèn có balat lắp liền

Thêm 05 loại thiết bị điện và điện tử phải thực hiện chứng nhận hợp quy mới được phép lưu thông trên thị trường trong đó có Bóng đèn có balat lắp liền; Máy hút bụi; Máy giặt; Tủ lạnh, tủ đá; Điều hòa không khí phải thực hiện chứng nhận hợp quy, mang dấu hợp quy (dấu CR) mới được phép khi lưu thông trên thị trường.

Theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 09:2012/BKHCN và Thông tư số 13/2013/TT-BKHCN ngày 12/4/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN, Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, theo đó kể từ ngày 01/01/2016 các thiết bị điện và điện tử trên phải áp dụng các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự, phải thực hiện ghi nhãn hàng hóa, chứng nhận hợp quy và gắn dấu CR trên sản phẩm mới được phép kinh doanh.

Bóng đèn có balat lắp liền theo TCVN 7186 (CISPR 15), Giới hạn và phương pháp đo đặc tính nhiễu tần số radio của thiết bị chiếu sáng và thiết bị tương tự. Đối với việc hợp quy thiết bị điện tử nói chung và các sản phẩm nói riêng thì chứng nhận hợp quy bóng đèn có balat lắp liền cũng đều thực hiện đầy đủ các khâu hồ sơ như các sản phẩm điện điện tử khác thì mới chứng nhận được. Tham khảo các giấy tờ hồ sơ tại đây :

Trên đây là những thông tin cơ bản cần thiết chúng tôi cung cấp cho mọi người cùng tham khảo, ngoài ra quý khách muốn biết thêm thông tin chi tiết những mảng công bố thực phẩm, hợp quy vật liệu xây dựng, hợp quy phân bón, hợp quy tiếp xúc thực phẩm thì hãy truy cập vào từng chuyên mục để tìm kiếm nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Bài viết liên quan