Chứng nhận hợp quy máy hút bụi

Các thiết bị điện và điện tử khi lưu thông trên thị trường phải có nhãn hàng hoá theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hoá; phải thực hiện chứng nhận hợp quy, mang dấu hợp quy (dấu CR) và chịu sự kiểm tra trên thị trường của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Và đối với máy hút bụi cũng thế trước khi lưu thông trên thị trường thì bắt buộc phải thực hiện đầy đủ chứng nhận hợp quy để đảm bảo an toàn chất lượng sản phẩm và sức khỏe người tiêu dùng.

may-hut-bui

Chứng nhận hợp quy máy hút bụi

Theo quy định phù hợp với quy chuẩn quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN lẫn đối với máy hút bụi, máy giặt, tủ lạnh, tủ đá, điều hoà không khí dùng trong gia đình, máy khoan cầm tay hoạt động bằng động cơ, dụng cụ điện đun nước nóng tức thời theo TCVN 7492-1 (CISPR 14-1), Tương thích điện từ – Yêu cầu đối với thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và các thiết bị tương tự – Phần 1: Phát xạ thì máy hút bụi cần phải thực hiện chứng nhận hợp quy theo đúng quy định ban hành ra.

Việc chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận được chỉ định hoặc được thừa nhận thực hiện. Việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy về EMC đối với thiết bị điện và điện tử được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định các tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Tham khảo các quy trình, hồ sơ lẫn những lợi ích của việc chứng nhận mang lại tại đây :

Những thông tin trong bài mà chúng tôi cung cấp về Chứng nhận hợp quy máy hút bụi hy vọng sẽ giúp ích phần nào cho việc tìm hiểu của quý khách.

Bài viết liên quan