Chứng nhận hợp quy máy sấy khô tay

Máy sấy khô tay là sản phẩm nằm trong danh mục của thiết bị điện – điện tử cần phải chứng nhập hợp quy trước khi cho sản phẩm lưu thông trên thị trường theo quy định của bộ khoa học công nghệ. Hiện nay, việc chứng nhận hợp quy máy sấy khô tay là việc làm bắt buộc với những đơn vị thực hiện kinh doanh sản xuất, nhập khẩu sản phẩm này

may-say-kho-tay

Chứng nhận hợp quy máy sấy khô tay

Căn cứ vào Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 4: 2009/BKHCN là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử ban hành theo Thông tư số 21/2009/TT-­BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng BKHCN, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2009 Bắt buộc những sản phẩm “thiết bị điện và điện tử” bắt buộc phải được chứng nhận hợp quy! Máy sấy khô tay phải phù hợp với quy định tại TCVN 5699-2-23:2007 (IEC 60335-2-23 :2005) Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-23: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị để chăm sóc da hoặc tóc.

Chứng nhận hợp quy máy sấy khô tay cũng như Chứng nhận hợp quy bàn là điện hay các sản phẩm khác thuộc thiết bị điện – điện tử thì cần thực hiện qua bước hồ sơ thì mới chứng nhận được. Tham khảo tại đây : Hồ sơ công bố hợp quy thiết bị điện – điện tử để chuẩn bị đầy đủ cho việc chứng nhận sản phẩm mà không làm quý khách lo sợ hay chậm trễ đến công việc kinh doanh của quý khách.

Mọi thông tin ở bài viết hi vọng giúp ích được cho quý khách trong quá trình tìm kiếm và chuẩn bị chứng nhận hợp quy cho các sản phẩm của mình.

Bài viết liên quan