Chứng nhận hợp quy nồi cơm điện

Nồi cơm điện là vật dụng rất phổ biến trong các gia đình, và hiện nay với nhu cầu người tiêu dùng cao thì cũng đòi hỏi sản phẩm cũng phải đạt chất lượng và an toàn. Và cũng vì thế lẫn theo QCVN 4:2009/BKHCN và Thông tư 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử” thì việc chứng nhận hợp quy nồi cơm điện là việc bắt buộc nếu thực hiện sản xuất, kinh doanh mặt hàng này.

noi-com-dien

Chứng nhận hợp quy nồi cơm điện

Nồi cơm điện là sản phẩm thuộc vào thiết bị điện – điện tử cho nên khi chứng nhận hợp quy cần nắm rõ

Ngoài ra nồi cơm điện tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm  (-> Các sản phẩm tiếp xúc thực phẩm phải công bố hợp quy ) cho nên cần hợp quy tiếp xúc thực phẩm theo đúng quy định để tránh ảnh hướng đến việc kinh doanh của quý khách.

Bài viết liên quan