Công bố chứng nhận hợp quy sứ vệ sinh

Đánh giá bài viết

Sản phẩm sứ vệ sinh là các sản phẩm bằng sứ dùng cho mục đích vệ sinh được sử dụng rất phổ biến trong các gia đình. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm sứ vệ sinh kể cả sản xuất trong nước lẫn nhập khẩu thì Công bố chứng nhận hợp quy sứ vệ sinh là hoàn toàn bắt buộc hiện nay

cong-bo-chung-nhan-hop-quy-su-ve-sinh

Đối tượng phải thực hiện Công bố chứng nhận hợp quy sứ vệ sinh:

Theo QCVN 16:2014/BXD có quy định rõ: Các sản phẩm sứ vệ sinh thuộc nhóm sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam bắt buộc phải công bố hợp quy ngoại trừ những sản phẩm sứ vệ sinh nhập khẩu dưới dạng mẫu thử, hàng mẫu, hàng triển lãm hội chợ có số lượng mỗi loại sản phẩm không quá 03 bộ; hàng hoá tạm nhập tái xuất, hàng hoá quá cảnh.

Yêu cầu kỹ thuật về sứ vệ sinh:

Theo đó các đơn vị cần Công bố chứng nhận hợp quy sứ vệ sinh đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau đây:

TT Tên loại sản phẩm(a) Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu(b) Phương pháp thử(c) Quy cách mẫu
1 Xí bệt, tiểu nữ 1. Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước Theo Bảng 1 của TCVN 6073:2005 TCVN 5436:2006 01 sản phẩm hoàn chỉnh
2. Khả năng chịu tải của sản phẩm, không nhỏ hơn 3 kN
3. Độ làm sạch bề mặt Theo Bảng 7 của TCVN 6073:2005
4. Mức độ vệ sinh của bệ xí
5. Độ xả thoát bằng giấy vệ sinh.
2 Chậu rửa 1. Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước Theo Bảng 2 của TCVN 6073:2005 TCVN 5436:2006 01 sản phẩm hoàn chỉnh
2. Khả năng chịu tải của sản phẩm, không nhỏ hơn 1,5 kN
3. Khả năng thoát nước Không bị đọng nước
3 Xí xổm 1. Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước Theo Bảng 4 của TCVN 6073:2005 TCVN 5436:2006 01 sản phẩm hoàn chỉnh
2. Độ xả thoát bằng giấy vệ sinh Theo Bảng 7 của TCVN 6073:2005
4 Tiểu nam 1. Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước Theo Bảng 5 TCVN 6073:2005 TCVN 5436:2006 01 sản phẩm hoàn chỉnh
2. Khả năng cấp, thoát nước Theo Bảng 7 của TCVN 6073:2005
3. Độ bắn nước ra ngoài
5 Két nước, chân chậu rửa 1. Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước Theo Bảng 3 của TCVN 6073:2005 TCVN 5436:2006 01 sản phẩm hoàn chỉnh

Các sản phẩm sứ vệ sinh khi lưu thông trên thị trường phải có giấy chứng nhận hợp quy từ Tổ chức chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng được chỉ định. Và sau đó hoàn thiện công bố hợp quy tại Sở xây dựng theo quy định thực hiện chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng hiện hành.

Về hồ sơ công bố hợp quy sứ vệ sinh các bạn có thể xem chi tiết tại đây

Những thông tin trên mà chúng tôi cung cấp về công bố chứng nhận hợp quy sứ vệ sinh hy vọng hữu ích cho mọi người. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các chuyên mục khác của chúng tôi như: Công bố chứng nhận hợp quy sản phẩm phân bón, Công bố thực phẩm, …

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN