Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị chuyển mạch

Switch (tiếng Anh), hay còn gọi là thiết bị chuyển mạch, là một thiết bị dùng để kết nối các đoạn mạng với nhau theo mô hình mạng hình sao (star). Theo mô hình này, switch đóng vai trò là thiết bị trung tâm, tất cả các máy tính đều được nối về đây. Và theo Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông lẫn Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật TCVN 7189:2009 thì thiết bị chuyển mạch phải công bố chứng nhận để đảm bảo đúng quy định, an toàn cho sản phẩm, người tiêu dùng.

thiet-bi-chuyen-mach

Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị chuyển mạch

Ngày 31/10/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông. Tiếp đó, Bộ đã có Thông tư số 31/2011/TT-BTTTT ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành bắt buộc phải công bố hợp quy và Thông tư số 32/2011/TT-BTTTT ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy. Theo Danh mục những thiết bị viễn thông cần chứng nhận hợp quyDanh mục thiết bị viễn thông có thể gây mất an toàn thì thiết bị chuyển mạch là sản phẩm cần công bố chứng nhận hợp quy trước khi đưa ra thị trường tiêu thu. Và việc công bố chứng nhận cũng như hợp quy thiết bị viễn thông có những thủ tục hồ sơ như nhau tham khảo tại bài : Hồ sơ cần chuẩn bị để chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông gồm gì ?

Trên đây là những thông tin cơ bản nhất về Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị chuyển mạch nói riêng cũng như hợp quy thiết bị viễn thông nói chung một cách cơ bản, ngoài ra bạn có thể tham khảo các thông tin về sản phẩm khác trên diễn đàn công bố sản phẩm của chúng tôi

Bài viết liên quan