Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị đầu cuối kết nối qua giao diện tương tư hai dây

Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị đầu cuối kết nối qua giao diện tương tư hai dây theo đúng QCVN 19:2010/BTTTT- QCVN 22:2010/BTTTT và các thông tư do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy.

thiet-bi-ket-noi-qua-giao-dien-tuong-tu-hai-day

Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị đầu cuối kết nối qua giao diện tương tư hai dây

Về hồ sơ cần có cũng tương tự các thành phần như bộ Hồ sơ chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông. Sau khi chứng nhận thì đăng ký mẫu dấu hợp quy tại cơ quan tiếp nhận công bố hợp quy được phép sử dụng dấu hợp quy trên sản phẩm, hàng hóa đã đăng ký. Ngoài ra muốn tham khảo để biết rõ thêm các quy trình, căn cứ, danh mục sản phẩm nào cần công bố chứng nhận hợp quy thì tham khảo các link bên dưới:

Trên đây là những thông tin cơ bản nhất về Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị đầu cuối kết nối qua giao diện tương tư hai dây nói riêng cũng như hợp quy thiết bị viễn thông nói chung một cách cơ bản, ngoài ra bạn có thể tham khảo các thông tin về sản phẩm khác trên diễn đàn công bố sản phẩm của chúng tôi

Bài viết liên quan