Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất công cộng

Công bố chứng nhận hợp quy là việc xác nhận sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và/ hoặc tiêu chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định bắt buộc áp dụng (gọi chung là quy chuẩn kỹ thuật) nhằm bảo đảm tính tương thích của sản phẩm trong kết nối, an toàn mạng viễn thông quốc gia, an ninh thông tin, bảo đảm các yêu cầu về tương thích điện từ trường, sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên phổ tần số vô tuyến điện, an toàn cho con người và môi trường, bảo vệ quyền lợi của người sử dụng. Đối với thiết bị viễn thông nói chung và thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất công cộng nói riêng thì việc công bố chứng nhận là điều bắt buộc.

thiet-bi-mat-dat

Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất công cộng

Ban hành kèm theo Thông tư số 05 /2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thì việc hợp quy thiết bị viễn thông cũng như công bố chứng nhận hợp quy thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất công cộng đều thực hiện các khâu hồ sơ như nhau (–> Hồ sơ cần chuẩn bị để chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông gồm gì ? ) ngoài ra với thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất công cộng thì còn có

  • Máy di động GSM (Pha 2 và 2+)/Thiết bị đầu cuối GSM (Pha 2 và 2+) – QCVN 12:2010/BTTTT
  • Máy di động CDMA 2000-1x băng tần 800 MHz/ Thiết bị đầu cuối CDMA 2000-1x băng tần 800 MHz (*) – QCVN 13:2010/BTTTT
  • Máy di động CDMA 2000-1x băng tần 450 MHz/ Thiết bị đầu cuối CDMA 2000-1x băng tần 450 MHz (*) – QCVN 47:2011/BTTTT
  • Thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD – QCVN 15:2010/BTTTT

Tất cả đều được công bố chứng nhận hợp quy đầy đủ theo đúng quy định, và sau khi đã đăng ký mẫu dấu hợp quy tại cơ quan tiếp nhận công bố hợp quy được phép sử dụng dấu hợp quy trên sản phẩm, hàng hóa đã đăng ký.

Bài viết liên quan