Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị điện thoại không dây

Theo QCVN 10:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-143: 2003 “Thiết bị điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao) – Yêu cầu kỹ thuật” ban hành theo Quyết định số 195/2003/QĐ-BBCVT ngày 29 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) thì việc công bố chứng nhận hợp quy thiết bị điện thoại không dây là điều bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn cho sản phẩm và tính mạng của người tiêu dùng.

chung-nhan-hop-quy-thiet-bi-dien-thoai-khong-day1

Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị điện thoại không dây

Và theo QCVN 10:2010/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 07 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Quy chuẩn này được áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, nhà sản xuất, nhập khẩu và khai thác thiết bị điện thoại không dây loại kéo dài thuê bao vô tuyến. Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện công bố hợp quy và chứng nhận hợp quy các thiết bị điện thoại không dây (kéo dài thuê bao) và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành.

Theo Danh mục những thiết bị viễn thông cần chứng nhận hợp quyDanh mục thiết bị viễn thông có thể gây mất an toàn thì thiết bị điện thoại không dây là sản phẩm cần công bố chứng nhận hợp quy trước khi đưa ra thị trường tiêu thu. Và việc công bố chứng nhận cũng như hợp quy thiết bị viễn thông có những thủ tục hồ sơ như nhau tham khảo tại bài : Hồ sơ cần chuẩn bị để chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông gồm gì ?

Trên đây là những thông tin giúp quý khách tham khảo nếu còn thắc mắc gì cần biết về căn cứ, quy trình …. thì hãy truy cập vào chuyên mục thiết bị viễn thông để tìm hiểu rõ hơn nhé! Ngoài ra nếu quý khách còn muốn chứng nhận hợp quy các sản phẩm thuộc các lĩnh vực công bố thực phẩm, hợp quy phân bón, vật liệu xây dựng…. thì chỉ cần đến chuyên mục đó thì sẽ có đầy đủ những thông tin cần tìm.

Bài viết liên quan