Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị giải mã tín hiệu kỹ thuật số

Theo quy định tại thông tư số: 05/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) quy định Danh mục thiết bị viễn thông có thể gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TT&TT thì thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (hay còn gọi là Set Top Box) trong mạng truyền hình vệ tinh và thiết bị Set Top Box trong mạng truyền hình cáp sử dụng kỹ thuật số là danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành TT&TT bắt buộc thiết bị giải mã tín hiệu kỹ thuật số phải công bố chứng nhận hợp quy.

thiet-bi-ky-thuat-so

Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị giải mã tín hiệu kỹ thuật số

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thiết bị giải mã tín hiệu kỹ thuật số có trách nhiệm thực hiện cam kết, công bố hợp quy về chất lượng tín hiệu truyền hình cáp số tại điểm kết nối thuê bao theo Quy chuẩn TCVN 8666:2011 và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Việc công bố chứng nhận cũng như hợp quy thiết bị viễn thông có những thủ tục hồ sơ như nhau tham khảo tại bài : Hồ sơ cần chuẩn bị để chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông gồm gì ?

Trên đây là những thông tin cơ bản nhất về Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị giải mã tín hiệu kỹ thuật số nói riêng cũng như hợp quy thiết bị viễn thông nói chung một cách cơ bản, ngoài ra bạn có thể tham khảo các thông tin về sản phẩm khác trên diễn đàn công bố sản phẩm của chúng tôi

Bài viết liên quan