Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị phát thu cho định vị và đo đạc từ xa

Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị phát thu cho định vị và đo đạc từ xa là điều bắt buộc đối với tất cả các nhà sản xuất hay kinh doanh nhằm đảm bảo an toàn cho chất lượng sản phẩm lẫn sức khỏe tính mạng của người tiêu dùng.

thiet-bi-dinh-vi-tu-xa

Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị phát thu cho định vị và đo đạc từ xa

Theo QCVN 47:2011/BTTTT – QCVN 55:2011/BTTTT và QCVN 18:2010/BTTTT về thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho định vị và đo đạc từ xa (trừ thiết bị dùng ngoài khơi cho ngành dầu khí) và theo việc quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nêu tại Phụ lục I và Phụ lục II của Thông tư này được thực hiện theo Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông. Vấn đề công bố chứng nhận cũng như hợp quy thiết bị viễn thông có những thủ tục hồ sơ như nhau tham khảo tại bài : Hồ sơ cần chuẩn bị để chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông gồm gì ?

Trên đây là những thông tin cơ bản về Công bố chứng nhận thiết bị phát thu cho định vị và đo đạc từ xa mà chúng tôi tổng hợp lại cho quý khách dễ tham khảo, ngoài ra các bạn cũng có thể theo dõi các bài viết trong chuyên mục hợp quy thiết bị viễn thông của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Bài viết liên quan