Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị phát thu cho phát chuẩn

Theo Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông thì việc công bố chứng nhận hợp quy thiết bị phát thu cho phát chuẩn là điều kiện cần và đủ để đưa sản phẩm ra bên ngoài thị trường được bền vững. Ngoài ra tất cả thiết bị viễn thông nào nằm trong Danh mục những thiết bị viễn thông cần chứng nhận hợp quy cũng phải công bố chứng nhận hợp quy bắt buộc để đảm bảo an toàn cho sản phẩm đạt tiêu chuẩn khi đưa ra thị trường.

thiet-bi-phat-thu-cho-phat-chuan

Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị phát thu cho phát chuẩn

Tương tự như những sản phẩm nằm trong Danh mục những thiết bị viễn thông cần chứng nhận hợp quy hay Danh mục thiết bị viễn thông có thể gây mất an toàn khác thì về quy trình, hồ sơ thủ tục cũng tương tự. Bạn có thể xem Hồ sơ cần chuẩn bị để chứng nhận hợp quy tại đây. Việc công bố hợp quy phải đảm bảo rằng thiết bị phát thu cho phát chuẩn đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật tại QCVN 47:2011/BTTTT – QCVN 18:2010/BTTTT

Với những thông tin trong bài hôm nay đã hướng dẫn về công bố chứng nhận hợp quy thiết bị phát thu cho phát chuẩn cụ thể hy vọng hữu ích cho quý khách, ngoài ra các bạn còn có thể tham khảo các bài viết khác cùng chuyên mục của chúng tôi để biết thêm thông tin

Bài viết liên quan