Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị phát thu cho phát thanh quảng bá

Đánh giá bài viết

Theo Thông tư số 05/2014/TT-BTTTT ngày 19/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông thì việc Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị phát thu cho phát thanh quảng bá là hoàn toàn bắt buộc bởi thiết bị phát thu cho phát thanh quảng bá cũng nằm trong Danh mục thiết bị viễn thông có thể gây mất an toàn ban hành kèm thông tư này.

phat-thanh-quang-ba

Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị phát thu cho phát thanh quảng bá

Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát thanh quảng bá
1.Thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng
kỹ thuật điều biên (AM)
QCVN 29:2011/BTTTT
2.Thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều tần (FM) QCVN 30:2011/BTTTT
3.Thiết bị truyền thanh không dây sử dụng kỹ thuật điều tần (FM) băng tần từ 54 MHz đến 68 MHz QCVN 70:2013/BTTTT
4.Thiết bị khác QCVN 47:2011/BTTTT

Việc Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị phát thu cho phát thanh quảng bá được tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh sản phẩm này trên thị trường nước ta thực hiện sau khi thí nghiệm mẫu tại đơn vị được chỉ định và tiến hành tự đánh giá dựa trên kết quả thí nghiệm đó.

Bộ hồ sơ cần có cũng bao gồm các thành phần tương tự bộ Hồ sơ chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông nói chung.

Và tiến hành đăng ký mẫu dấu hợp quy để in trên sản phẩm được lưu hành. Việc nộp hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Trên đây là những thông tin cơ bản nhất về Công bố chứng nhận thiết bị phát thu cho phát thanh quảng bá nói riêng cũng như hợp quy thiết bị viễn thông nói chung một cách cơ bản sẽ rất hữu ích cho việc tìm hiểu của quý khách.

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN