Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị phát thu cho thông tin vệ tinh

Theo Thông tư số 05 /2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thì công bố chứng nhận cho tất cả các sản phẩm nào thuộc thiết bị viễn thông có nằm trong Danh mục thiết bị viễn thông có thể gây mất an toànDanh mục những thiết bị viễn thông cần chứng nhận hợp quy là rất quan trọng, việc chứng nhận hợp quy sẽ đảm bảo chất lượng cho sản phẩm của quý khách và còn được người tiêu dùng tin cậy hơn khi dùng sản phẩm bên bạn.

thiet-bi-ve-tinh

Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị phát thu cho thông tin vệ tinh

Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho thông tin vệ tinh (trừ các thiết bị di động dùng trong hàng hải và hàng không)

  • Thiết bị VSAT hoạt động trong băng tần C : QCVN 38:2011/BTTTT – QCVN 18:2010/BTTTT
  • Thiết bị VSAT hoạt động trong băng tần Ku : QCVN 39:2011/BTTTT – QCVN 18:2010/BTTTT
  • Trạm đầu cuối di động mặt đất của hệ thống thông tin di động toàn cầu qua vệ tinh phi địa tĩnh trong băng tần 1-3 GHz : QCVN 40:2011/BTTTT – QCVN 18:2010/BTTTT
  • Thiết bị khác : QCVN 47:2011/BTTTT – QCVN 18:2010/BTTTT

Đối tượng thực hiện

Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị phát thu cho thông tin vệ tinh được quy định

Thủ tục, quy trình thực hiện công bố chứng nhận

Quy trình, thủ tục, hồ sơ tương tự như hợp quy thiết bị viễn thông các bạn tham khảo tại đây

Những thông tin Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị phát thu cho thông tin vệ tinh trên hi vọng sẽ giúp ích được cho quý khách, nếu có nhu cầu hay thắc mắc gì về những thông tin từ các lĩnh vực công bố thực phẩm, hợp quy tiếp xúc thực phẩm, hợp quy vật liệu xây dựng…thì hãy đến từng chuyên mục của từng lĩnh vực để đọc những thông tin chi tiết và rõ hơn.

Bài viết liên quan