Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị rađa

Thiết bị rađa là một hệ thống sử dụng để định vị và đo khoảng cách và lập bản đồ các vật thể như máy bay hay mưa. Được sử dụng phổ biển trong hàng hải, hàng không và quân sự. Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Quy định Danh mục thiết bị viễn thông có thể gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố chứng nhận hợp quy thiết bị rađa.

thiet-bi-rada

Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị rađa

Với danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy được ban hành kèm theo Thông tư số 05 /2014/TT -BTTTT ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm đảm bảo an toàn cho sản phẩm và cả tính mạng sức khỏe người tiêu dùng.

Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị rađa cũng giống như Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị truyền dẫn viba số, Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị vô tuyến điện …. hay hợp quy thiết bị viễn thông khi công bố chứng nhận đều chuẩn bị hồ sơ tương tự như nhau ( tham khảo tại : Hồ sơ cần chuẩn bị để chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông gồm gì ?)

Thực hiện theo đúng QCVN 47:2011/BTTTT – QCVN 18:2010/BTTTT đối với thiết bị rađa để tránh ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình và giúp phát triển bền vững hơn trên thị trường cạnh tranh hiện nay.

Mọi thông tin phía trên giúp quý khách tham khảo, nếu muốn biết chi tiết hay rõ hơn về các vấn đề quy trình, các sản phẩm cần công bố chứng nhận thì hãy truy cập đến mục cần tìm. Ngoài chuyên mục thiết bị viễn thông, diễn đàn còn cung cấp đầy đủ những thông tin về công bố thực phẩm, hợp quy thiết bị điện tử, hợp quy vật liệu xây dựng….

Bài viết liên quan