Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị truyền dẫn quang

Hiện nay Công bố hợp quy thiết bị thiết bị truyền dẫn quang là điều kiện bắt buộc để đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường. Ngoài ra còn đảm bảo an toàn về chất lượng cho sản phẩm và sức khỏe tính mạng cho người tiêu dùng khi lựa chọn sản phẩm của doanh nghiệp bạn.

thiet bi truyen quang

Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị truyền dẫn quang

Chứng nhận hợp quy là quá trình thử nghiệm, đánh giá quy chuẩn kỹ thuật của sản phẩm có phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do nhà nước ban hành không. Chứng nhận hợp quy là việc thực hiện một cách bắt buộc nếu không thực hiện có thể bị xử lý theo pháp luật. Và theo Danh mục thiết bị viễn thông có thể gây mất an toàn, Danh mục những thiết bị viễn thông cần chứng nhận hợp quy thì thiết bị truyền dẫn quang là sản phẩm cần công bố chứng nhận hợp quy trước khi đưa ra thị trường tiêu thu. Và việc công bố chứng nhận cũng như hợp quy thiết bị viễn thông có những thủ tục hồ sơ như nhau tham khảo tại bài : Hồ sơ cần chuẩn bị để chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông gồm gì ? Thực hiện theo đúng iêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật QCVN 2:2010/BTTTT- QCVN 7:2010/BTTTT

Những thông tin cơ bản trên đây về việc Công bố hợp quy thiết bị truyền dẫn quang sẽ rất hữu ích cho việc tìm hiểu của quý khách. Ngoài ra diễn dàn công bố sản phẩm của chúng tôi còn có rất nhiều thông tin về các chuyên mục khác các bạn có thể tham khảo thêm

Bài viết liên quan