Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị truyền dẫn viba số

Theo QCVN 53:2011/BTTTT – QCVN 47:2011/BTTTT và theo Danh mục thiết bị viễn thông có thể gây mất an toàn lẫn Danh mục những thiết bị viễn thông cần chứng nhận hợp quy thì thiết bị truyền dẫn viba số cần được công bố chứng nhận theo đúng quy định và đảm bảo an toàn chất lượng sản phẩm cũng như tính mạng sức khỏe người dùng.

thiet-bi-truyen-dan-viba-so

Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị truyền dẫn viba số

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2014 và thay thế cho Thông tư số 20/2011/TT-BTTTT ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; Thông tư số 31/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy và Thông tư số 32/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố chứng nhận hợp quy.

Việc tiến hành Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị truyền dẫn viba số thì về hồ sơ thực hiện cũng tương tự như Hồ sơ chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông khác, sau đó sẽ được sử dụng dấu hợp quy trên sản phẩm, hàng hóa đã đăng ký khi lưu thông.

Bài viết này đã tổng hợp những thông tin cơ bản nhất về Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị truyền dẫn viba số nói riêng cũng như hợp quy thiết bị viễn thông nói chung một cách cơ bản hy vọng có thể giúp ích phần nào cho việc tìm hiểu của quý khách.

Bài viết liên quan