Công bố dụng cụ chứa đựng, bảo quản và đun nấu thực phẩm

Theo quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 Quy định giới hạn tối đa kim loại nặng thôi nhiễm từ dụng cụ chứa đựng, bảo quản và đun nấu thực phẩm (trừ dụng cụ bằng gốm, thuỷ tinh) phải công bố phù hợp với quy định ban hành ra nhằm đảm bảo an toàn cho chất lượng sản phẩm và sức khỏe người tiêu dùng.

dung-cu-dun-nau

Công bố dụng cụ chứa đựng, bảo quản và đun nấu thực phẩm

Để công bố cho dụng cụ chứa đựng, bảo quản và đun nấu thực phẩm cần biết về các quy định như Căn cứ pháp lý thực hiện hợp quy sản phẩm tiếp xúc thực phẩm và còn chuẩn bị đầy đủ các Thủ tục công bố bao bì chứa đựng thực phẩm để thực hiện công bố phù hợp quy định dụng cụ chứa đựng, bảo quản và đun nấu thực phẩm. Ngoài ra còn có thể tham khảo thêm Các sản phẩm tiếp xúc thực phẩm phải công bố hợp quy để tránh vi phạm những quy định mà nhà nước đưa ra và không làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình.

Chuyên mục hợp quy sản phẩm tiếp xúc thực phẩm hi vọng giúp quý khách tìm thông tin nhanh và hiệu quả hơn để đáp ứng cho nhu cầu của chính các doanh nghiệp.Ngoài ra diễn đàn chúng tôi còn cung cấp đầy đủ thông tin cho từng lĩnh vực như hợp quy phân bón, hợp quy vật liệu xây dựng, hợp quy thiết bị viễn thông, hợp quy thiết bị điện tử …..

Bài viết liên quan