Công bố hợp quy hương liệu thực phẩm – chất tạo hương vani

Từ 01/9/2016 bắt buộc công bố hợp quy chất tạo hương Vani với những đơn vị cung cấp sản phẩm này trên thị trường trước khi lưu thông theo Thông tư số 46/2015/TT-BYT Ngày 01/12/2015, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có số hiệu QCVN 19-1:2015/BYT Hương liệu thực phẩm – Các chất tạo hương vani. Công bố để đảm bảo an toàn cho chất lượng sản phẩm và sức khỏe của người tiêu dùng.

chat-tao-huong-vani

Công bố hợp quy hương liệu thực phẩm – chất tạo hương vani

Đối tượng áp dụng công bố

  • Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh các chất tạo hương vani tại Việt Nam.
  • Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Thủ tục thực hiện:

Việc Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất tạo hương vani này cần đảm bảo chất tạo hương vani đáp ứng đúng các Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử được quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Quy chuẩn QCVN 19-1:2015/BYT như sau:

Phụ lục 1: Yêu cầu kỹ thuật thử đối với Vanillin.

Phụ lục 2: Yêu cầu kỹ thuật đối với Ethylvanillin

Việc công bố sản phẩm phải đáp ứng đầy đủ bộ hồ sơ theo Quy định thực hiện công bố thực phẩm trong nước, nhập khẩu ( bạn có thể tham khảo thành phần hồ sơ tại đây) và thực hiện tại Cục an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hi vọng bài viết này sẽ giúp quý khách tìm thông tin và chuẩn bị những hồ sơ, thủ tục đầy đủ để Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chất tạo hương vani không làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình. Ngoài ra bạn có thể tham khảo các bài viết khác trong cùng chuyên mục Công bố chất lượng, chứng nhận hợp quy thực phẩm của chúng tôi

Bài viết liên quan