Công bố hợp quy Máy tính cá nhân để bàn

Đánh giá bài viết

Theo Thông tư số 05/2014/TT-BTTTT ngày 19/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông thì việc Công bố hợp quy Máy tính cá nhân để bàn là hoàn toàn bắt buộc bởi máy tính cá nhân cũng nằm trong Danh mục thiết bị viễn thông có thể gây mất an toàn ban hành kèm thông tư này

cong-bo-hop-quy-may-tinh-de-ban

Công bố hợp quy Máy tính cá nhân để bàn:

Việc Công bố hợp quy Máy tính cá nhân để bàn được tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh sản phẩm này trên thị trường nước ta thực hiện sau khi thí nghiệm mẫu tại đơn vị được chỉ định và tiến hành tự đánh giá dựa trên kết quả thí nghiệm đó.

Bộ hồ sơ cần có cũng bao gồm các thành phần tương tự bộ Hồ sơ chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông nói chung.

Và tiến hành đăng ký mẫu dấu hợp quy để in trên sản phẩm được lưu hành. Việc nộp hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Trên đây là những thông tin cơ bản nhất về Công bố hợp quy máy tính cá nhân để bàn nói riêng cũng như hợp quy thiết bị viễn thông nói chung một cách cơ bản sẽ rất hữu ích cho việc tìm hiểu của quý khách.

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN