Công bố hợp quy máy tính chủ

Nằm trong DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BẮT BUỘC PHẢI CÔNG BỐ HỢP QUY Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/BTTTT cho nên việc Công bố chứng nhận hợp quy máy tính chủ là việc làm mang tính chất bắt buộc

cong-bo-hop-quy-may-tinh-chu

Công bố chứng nhận hợp quy máy tính chủ cần những gì?

Việc Công bố hợp quy máy tính chủ bắt buộc với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm này tại Việt Nam kể từ 05 tháng 05 năm 2014 theo quy định tại Thông tư 05/2014/TT-BTTTT

Công bố hợp quy máy tính chủ là việc tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm với cơ quan quản lý nhà nước và người tiêu dùng về sự phù hợp của sản phẩm với TCVN 7189 : 2009 sau khi thực hiện quá trình đánh giá sự phù hợp.

Việc tiến hành Công bố hợp quy máy tính chủ trong nước, nhập khẩu đơn vị thực hiện tại Cục Tần Số, về hồ sơ thực hiện cũng tương tự như Hồ sơ chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông khác, sau đó sẽ được sử dụng dấu hợp quy trên sản phẩm, hàng hóa đã đăng ký khi lưu thông.

Bài viết này đã tổng hợp những thông tin cơ bản nhất về Công bố hợp quy máy tính chủ nói riêng cũng như hợp quy thiết bị viễn thông nói chung một cách cơ bản hy vọng có thể giúp ích phần nào cho việc tìm hiểu của quý khách.

Bài viết liên quan