Công bố hợp quy ống hút nhựa

Ống hút nhựa tưởng chừng vô hại nhưng trong quá trình tiếp xúc với thực phẩm có thể gây hại đến sức khỏe nếu chất lượng không đảm bảo, hơn nữa sản phẩm này nằm trong danh sách Các sản phẩm tiếp xúc thực phẩm phải công bố hợp quy cho nên Công bố hợp quy ống hút nhựa là việc làm hoàn toàn hợp lý

cong-bo-hop-quy-ong-hut-nhua

Công bố hợp quy ống hút nhựa:

Theo quy định về thực hiện hợp quy sản phẩm tiếp xúc thực phẩm thì Ống hút nhựa muốn lưu thông tiêu thụ trên thị trường phải tiến hành công bố sản phẩm phù hợp với QCVN 12-1:2011/BYT

Đơn vị, tổ chức, cá nhân sản xuất hay nhập khẩu ống hút nhựa cần tiến hành đánh giá chứng nhận sản phẩm theo phương pháp thử và các yêu cầu về kỹ thuật được nêu rõ trong QCVN 12-1:2011/BYT, sau khi phù hợp với quy chuẩn, sản phẩm sẽ được cấp giấy chứng nhận bởi tổ chức chứng nhận được chỉ định

Sau đó chuẩn bị bộ hồ sơ công bố hợp quy ở Sở y tế, về thành phần hồ sơ bạn có thể tham khảo tại đây

Diễn dàn công bố sản phẩm của chúng tôi hân hạnh là nơi cung cấp thông tin về việc thực hiện Công bố hợp quy ống hút nhựa nói riêng cũng như Chứng nhận các thiết bị, sản phẩm tiếp xúc thực phẩm nói chung cho mọi người có thể tham khảo trong việc tìm hiểu và thực hiện đúng quy định

Bài viết liên quan