Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất chống tạo bọt

Đánh giá bài viết

Các chất chống tạo bọt được sử dụng với mục đích làm phụ gia thực phẩm hiện nay bắt buộc phải thực hiện hợp quy, hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu thủ tục Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất chống tạo bọt với những thông tin cơ bản như sau:

cong-bo-hop-quy-chat-chong-tao-bot

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất chống tạo bọt:

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất chống tạo bọt là gì?

. Các chất chống tạo bọt: là phụ gia thực phẩm được sử dụng với mục đích ngăn ngừa và giảm thiểu sự tạo bọt cho các sản phẩm thực phẩm.

Việc công bố sản phẩm là việc làm bắt buộc với Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng các chất chống tạo bọt làm phụ gia thực phẩm nhằm đảm bảo sự an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng

Thủ tục thực hiện:

Việc Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất chống tạo bọt này cần đảm bảo chất chống tạo bọt đáp ứng đúng các Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử được quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Quy chuẩn QCVN 4-7 : 2010/BYT của Bộ Y Tế như sau:

  • Phụ lục 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với propylen glycol
  • Phụ lục 2: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với polyethylen glycol
  • Phụ lục 3: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với polyoxyethylen (20) sorbitan monooleat

Tương tự như các sản phẩm thực phẩm khác nằm trong Quy định thực hiện công bố thực phẩm trong nước, nhập khẩu thì hồ sơ thủ tục cũng tương tự ( bạn có thể tham khảo thành phần hồ sơ tại đây)

Ngoài ra trong chuyên mục Công bố chất lượng, chứng nhận hợp quy thực phẩm của chúng tôi còn có rất nhiều thông tin bổ ích không chỉ về bài viết Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất chống tạo bọt này, bạn có thể tham khảo để biết thêm thông tin

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN