Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chất điều vị

Chất điều vị là phụ gia thực phẩm được sử dụng với mục đích tăng hương vị của các sản phẩm thực phẩm. Theo QCVN 4-1: 2010/BYT thì phụ gia thực phẩm – chất điều vị phải công bố hợp quy trước khi đưa ra thị trường nhằm đảm bảo an toàn mọi mặt cho sản phẩm và sức khỏe người dùng.

chat-dieu-vi

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chất điều vị

Tổ chức, cá nhân phải công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật tại Quy chuẩn này, đăng ký bản công bố hợp quy tại Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn theo đúng nội dung đã công bố. Các chất điều vị phải được công bố phù hợp với các quy định tại QCVN 4-1: 2010/BYT. Phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy được thực hiện theo Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định của pháp luật. Và hồ sơ công bố hợp quy phụ gia thực phẩm chất điều vị tương tự như công bố thực phẩm, quý khách tham khảo tại đây.

Hãy thực hiện đúng những Quy định thực hiện công bố thực phẩm trong nước, nhập khẩu và Danh sách các tổ chức chứng nhận hợp quy thực phẩm để phát triển bền vững hơn trên thị trường hiện nay lẫn không làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bạn. Hi vọng những thông tin của diễn đàn chúng tôi giúp ích được cho quý khách.

Bài viết liên quan