Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất ổn định

Đánh giá bài viết

Chất ổn định là phụ gia thực phẩm được sử dụng với mục đích duy trì sự phân tán của hai hay nhiều thành phần nhằm tạo nên sự đồng nhất cho sản phẩm. Một số loại chất tạo phức kim loại đã có QCVN như: Polyvinylpyrolidon, calci lactat, kali dihydrocitrat, dinatri orthophosphat, dikali orthophosphat, tricalci orthophosphat, amoni polyphosphat, natri hydrogcarbonat, kali carbonat, amoni hydrocarbonat, kali clorid, monokali orthophosphat. Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất ổn định (QCVN 4-13:2010/BYT) quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn đối với các chất ổn định được sử dụng với mục đích làm phụ gia thực phẩm. Và việc công bố hợp quy phụ gia thực phẩm-chất ổn định là bắt buộc đối với tất cả các nhà sản xuất hay kinh doanh.

chat-on-dinh2

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất ổn định

Thủ tục thực hiện:

Việc Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất ổn định này cần đảm bảo chất ổn định đáp ứng đúng các Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử được quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Quy chuẩn QCVN 4-13:2010/BYT như sau:

Phụ lục 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với Polyvinylpyrolidon
Phụ lục 2: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với calci lactat
Phụ lục 3: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với kali dihydrocitrat
Phụ lục 4: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với dinatri hydrogen phosphat
Phụ lục 5: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với dikali hydrogen phosphat
Phụ lục 6: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với tricalci phosphat
Phụ lục 7: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với amoni polyphosphat
Phụ lục 8: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với natri hydrogen carbonat
Phụ lục 9 : Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với kali carbonat
Phụ lục 10 : Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với amoni hydrogen carbonat
Phụ lục 11 : Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với kali clorid
Phụ lục 12 : Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với kali dihydrogen phosphat

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm-chất ổn định là bằng chứng để các tổ chức sản xuất, nhập khẩu thực phẩm chứng minh sản phẩm của mình đã được kiểm soát chặt chẽ khỏi các mối nguy vật lý, ô nhiễm, các loại vi sinh vật, không chứa các chất hóa học tổng hợp hay tự nhiên vượt quá mức quy định cho phép, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Thực hiện theo đúng các quy định chuẩn bị đầy đủ hồ sơ công bố hợp quy thực phẩm theo quy định đó.

Trên đây là những thông tin cơ bản nhất về Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất ổn định nói riêng cũng như công bố thực phẩm nói chung một cách cơ bản sẽ rất hữu ích cho việc tìm hiểu của quý khách.

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN