Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất giữ màu

Các chất giữ màu là phụ gia thực phẩm được sử dụng để ổn định, dùy trì hoặc làm tăng màu vốn có trong các sản phẩm thực phẩm. Theo quy định tại QCVN 4-5 : 2010/BYT đưa ra thì phụ gia thực phẩm – Chất giữ màu trước khi lưu thông trên thị trường thì bắt buộc phải công bố hợp quy để đảm bảo an toàn chất lượng cho sản phẩm và sức khỏe người tiêu dùng.

cong-bo-hop-quy-chat-giu-mau

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất giữ màu

Các sản phẩm nằm trong quy định đã liệt kê ở trên phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật có trong phụ lục kèm theo QCVN 4-5 : 2010/BYT và phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất giữ màu được thực hiện theo Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định của pháp luật. Tương tự như việc Công bố chất lượng, chứng nhận hợp quy thực phẩm khác thì trình tự hồ sơ bạn có thể tham khảo tại bài hồ sơ công bố hợp quy thực phẩm

Diễn đàn hopquysanpham.com chúng tôi là nơi cung cấp những thông tin về Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất giữ màu và những sản phẩm nằm trong Danh mục các thực phẩm phải công bố chất lượng đầy đủ. Hi vọng bài viết giúp ích được cho quý khách trong việc tìm kiếm những thông tin nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Bài viết liên quan