Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chất làm dày

Đánh giá bài viết

hopquysanpham.com/Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chất làm dày hiện nay còn khó khăn với những đơn vị chưa nắm rõ, hôm nay hãy đi vào tìm hiểu về vấn đề này thông qua những thông tin sau

cong-bo-hop-quy-chat-lam-day

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chất làm dày:

Chất làm dày là phụ gia thực phẩm được sử dụng để làm tăng độ nhớt của thực phẩm.

Việc Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chất làm dày là việc làm mang tính chất bắt buộc với Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng các chất làm dày làm phụ gia thực phẩm nhằm quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn của sản phẩm.

Về Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với các chất làm dày được quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Quy chuẩn QCVN 4 – 21: 2011/BYT như sau:

 • Phụ lục 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với acid alginic
 • Phụ lục 2: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với kali alginat
 • Phụ lục 3 : Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với amoni alginat
 • Phụ lục 4: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với calci alginat
 • Phụ lục 5: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với propylen glycol alginat
 • Phụ lục 6: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với agar
 • Phụ lục 7: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với carrageenan và muối Na, K, NH4 của nó
 • Phụ lục 8: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với gôm đậu Carob
 • Phụ lục 9: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với gôm guar
 • Phụ lục 10: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với gôm tragacanth
 • Phụ lục 11: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với gôm arabic
 • Phụ lục 12: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với gôm xanthan
 • Phụ lục 13: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với gôm karaya
 • Phụ lục 14: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với gôm tara
 • Phụ lục 15: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với gôm gellan
 • Phụ lục 16: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với pectin
 • Phụ lục 17: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với methyl celulose
 • Phụ lục 18: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với methyl ethyl celulose
 • Phụ lục 19: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với natri carboxymethyl celulose QCVN 4 – 21: 2011/BYT
 • Phụ lục 20: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với gelatin thực phẩm

Thủ tục, hồ sơ bạn xem chi tiết tại bài Bộ hồ sơ công bố hợp quy thực phẩm, sau đó tiến hành lấy mẫu thử nghiệm theo hướng dẫn tại Thông tư 16/2009/TT-BKHCN, trình tự, thủ tục công bố hợp quy được thực hiện theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN

Đơn vị bạn đang tìm hiểu về Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chất làm dày thì những thông tin trên có thể giúp ích phần nào, ngoài ra trong chuyên mục Công bố chất lượng, chứng nhận hợp quy thực phẩm của chúng tôi còn có những thông tin bổ ích khác các bạn có thể tham khảo thêm

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN