Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất làm rắn chắc

Đánh giá bài viết

Đơn vị bạn đang tìm hiểu về việc thực hiện Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất làm rắn chắc theo QCVN 4-9 : 2010/BYT của Bộ Y Tế thì những thông tin trong bài viết sau sẽ có ích cho bạn.

cong-bo-hop-quy-chat-lam-ran-chac

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất làm rắn chắc:

Thông tin cơ bản:

Chất làm rắn chắc: là phụ gia thực phẩm được sử dụng với mục đích giữ cho các mô ở rau, quả chắc và tươi hoặc kết hợp với các chất keo hóa để tạo ra chất gel.

Việc Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất làm rắn chắc là việc làm bắt buộc với Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng các chất làm rắn chắc làm phụ gia thực phẩm

Thủ tục thực hiện:

Việc Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất làm rắn chắc đầu tiên cần phải đáp ứng các Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với các chất làm rắn chắc được quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Quy chuẩn QCVN 4-9 : 2010/BYT như sau:

  • Phụ lục 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với muối của calci citrat.
  • Phụ lục 2: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với calci clorid.
  • Phụ lục 3: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với nhôm sulfat (khan).
  • Phụ lục 4: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với calci sulfat vô định hình.
  • Phụ lục 5: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với nhôm amoni sulfat.

Theo Quy định thực hiện công bố thực phẩm trong nước, nhập khẩu thì bộ hồ sơ công bố sản phẩm bắt buộc gồm những thành phần trong quy định ( bạn có thể tham khảo thành phần hồ sơ tại đây)

Thực hiện đúng, đủ, tuân theo quy định về Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất làm rắn chắc nói riêng cũng như Công bố chất lượng, chứng nhận hợp quy thực phẩm nói chung là việc nên làm và cũng là trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân tham gia trong lĩnh vực này

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN