Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chất nhũ hóa

Đánh giá bài viết

Theo quy định tại QCVN 4-22: 2010/BYT thì tất cả các nhà sản xuất hay kinh doanh về phụ gia thực phẩm – chất nhũ hóa phải công bố hợp quy, nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng cho sản phẩm.

chat-nhu-hoa

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chất nhũ hóa

Chất nhũ hóa: là phụ gia thực phẩm được bổ sung vào thực phẩm nhằm mục đích tạo ra hoặc duy trì dạng nhũ tương đồng nhất của hai hay nhiều thành phần của thực phẩm. Một số chất nhũ hóa đã có QCVN như: mono- và di-glycerid của acid béo ; ester của glycerol với acid lactic và acid béo ; ester của glycerol với acid citric và acid béo ; ester của glycerol với acid diacetyl tartric và acid béo trikali ortho-phosphat ; muối amoni của acid phosphatidic ; sucrose acetat isobutyrat ; ester glycerol của nhựa cây ; dinatri diphosphat ; calci polyphosphat ; các muối của acid myristic, palmitic và stearic (Ca, Na, K, NH4) … Các chất nhũ hóa phải được công bố phù hợp với các quy định tại QCVN 4-22: 2010/BYT.

Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với các chất nhũ hóa được quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Quy chuẩn này như sau:

Phụ lục 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với mono- và di-glycerid của acid béo

Phụ lục 2: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với ester

của glycerol với acid lactic và acid béo

Phụ lục 3 : Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với ester

của glycerol với acid citric và acid béo

Phụ lục 4: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với ester

của glycerol với acid diacetyl tartric và acid béo

Phụ lục 5: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với

sucroglycerid

Phụ lục 6: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với ester

của polyglycerol với các acid béo

Phụ lục 7: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với stearyl citrat
Phụ lục 8: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với trikali ortho-phosphat
Phụ lục 9: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với các

muối amoni của acid phosphatidic

Phụ lục 10: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với sucrose acetat isobutyrat
Phụ lục 11: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với ester

glycerol của nhựa cây

Phụ lục 12: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với dinatri diphosphat
Phụ lục 13: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với calci polyphosphat
Phụ lục 14: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với các muối của acid myristic, palmitic và stearic (Ca, Na, K, NH4)
Phụ lục 15: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với ester

của sucrose với các acid béo

Phụ lục 16: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với dioctyl natri sulphosucinat
Phụ lục 17: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với stearyl tartrat
Phụ lục 18: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với sorbitan monostearat
Phụ lục 19: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với sorbitan tristearat
Phụ lục 20: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với sorbitan monolaurat
Phụ lục 21: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với sorbitan monooleat
Phụ lục 22: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với sorbitan monopalmitat

Theo Quy định thực hiện công bố thực phẩm trong nước, nhập khẩu thì bộ hồ sơ công bố sản phẩm bắt buộc gồm những thành phần trong quy định ( bạn có thể tham khảo thành phần hồ sơ tại đây)

Hi vọng bài viết Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – chất nhũ hóa giúp ích cho quý khách. Không chỉ chuyên mục công bố thực phẩm ở diễn đàn chúng tôi mà ngoài ra còn cung cấp đầy đủ các thông tin ở các mảng hợp quy phân bón, hợp quy vật liệu xây dựng, hợp quy tiếp xúc thực phẩm ….cho quý khách.

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN