Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm chất tạo bọt

Đánh giá bài viết

Hiện nay đã có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-23:2011/BYT quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn đối với các chất tạo bọt được sử dụng với mục đích làm phụ gia thực phẩm. Do đó việc Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm chất tạo bọt là việc làm mang tính chất bắt buộc

cong-bo-hop-quy-chat-tao-bot

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm chất tạo bọt:

Chất tạo bọt: là phụ gia thực phẩm được cho vào thực phẩm nhằm tạo ra hoặc duy trì sự phân tán đồng nhất của pha khí trong thực phẩm dạng lỏng hoặc dạng rắn.

Sản phẩm chất tạo bọt cần phải đảm bảo Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với chất chiết xuất từ Quillaia sử dụng làm chất tạo bọt được quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Quy chuẩn QCVN 4-23:2011/BYT

Theo Quy định thực hiện công bố thực phẩm trong nước, nhập khẩu thì việc tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm theo hướng dẫn tại Thông tư 16/2009/TT-BKHCN và phải công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật tại Quy chuẩn này, đăng ký bản công bố hợp quy tại Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn theo đúng nội dung đã công bố. Về Phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy được thực hiện theo Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN. Hồ sơ bạn có thể xem tại đây

Cơ bản việc Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm chất tạo bọt nói riêng cũng như Công bố chất lượng, chứng nhận hợp quy thực phẩm nói chung về thủ tục có những nét tương đồng nhau, bạn có thể xem thêm các bài viết khác trong chuyên mục hoặc để lại bình luận để đóng góp ý kiến.

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN