Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – enzim

Đánh giá bài viết

Hiện nay theo quy định bắt buộc các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng các enzym làm phụ gia thực phẩm phải công bố sản phẩm. Do đó, hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – enzim như sau:

cong-bo-hop-quy-enzim

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – enzim:

Yêu cầu kỹ thuật:

Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với các enzym được quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Quy chuẩn QCVN 4 -19 : 2011/BYT như sau:

  • Phụ lục 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với α-amylase và glucoamylase
  • Phụ lục 2: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với protease
  • Phụ lục 3: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với papain
  • Phụ lục 4: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với bromelain
  • Phụ lục 5: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với glucose oxidase và catalase

Thủ tục, quy trình công bố:

Hồ sơ đơn vị cần có bạn tham khảo tại đây, về Trình tự thủ tục công bố phải tuân thủ theo Quy định thực hiện công bố thực phẩm trong nước, nhập khẩu đã được quy định chung cho tất cả các sản phẩm phải Công bố chất lượng, chứng nhận hợp quy thực phẩm, cụ thể tại Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN

Trong việc tìm hiểu về Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Enzim thì bài viết này sẽ rất hữu ích, ngoài ra trong chuyên mục này bạn có thể tham khảo thêm về các sản phẩm nằm trong Danh mục các thực phẩm phải công bố chất lượng để biết thêm thông tin

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN