Công bố hợp quy sữa dạng lỏng- sữa tươi- sữa đặc

Các sản phẩm sữa dạng lỏng, bao gồm sữa tươi nguyên chất thanh trùng, sữa tươi thanh trùng, sữa tươi nguyên chất tiệt trùng, sữa tươi tiệt trùng, sữa tiệt trùng, sữa cô đặc (sữa đặc), sữa cô đặc (sữa đặc) có bổ sung chất béo thực vật. Các sản phẩm sữa dạng lỏng được nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh trong nước phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định QCVN 5-1/2010/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng nhằm đảm bảo an toàn cho sản phẩm và sức khỏe người tiêu dùng.

sua

Công bố hợp quy sữa dạng lỏng- sữa tươi- sữa đặc

Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu an toàn thực phẩm và các yêu cầu quản lý đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng, bao gồm sữa tươi nguyên chất thanh trùng, sữa tươi thanh trùng, sữa tươi nguyên chất tiệt trùng, sữa tươi tiệt trùng, sữa tiệt trùng, sữa cô đặc (sữa đặc), sữa cô đặc (sữa đặc) có bổ sung chất béo thực vật. Quy chuẩn này không áp dụng đối với các sản phẩm sữa theo công thức dành cho trẻ đến 36 tháng tuổi, sữa theo công thức với mục đích y tế đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh và thực phẩm chức năng.

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất các sản phẩm sữa dạng lỏng phải công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật tại Quy chuẩn này, đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp của Bộ Y tế và bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn theo đúng nội dung đã công bố.Tổ chức, cá nhân chỉ được nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sữa dạng lỏng sau khi hoàn tất đăng ký bản công bố hợp quy và bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn, ghi nhãn phù hợp với các quy định của pháp luật.

Hồ sơ đơn vị cần có bạn tham khảo tại đây, về Trình tự thủ tục công bố phải tuân thủ theo Quy định thực hiện công bố thực phẩm trong nước, nhập khẩu đã được quy định chung cho tất cả các sản phẩm phải Công bố chất lượng, chứng nhận hợp quy thực phẩm, cụ thể tại Quyết định QCVN 5-1/2010/BYT

Trong việc tìm hiểu về Công bố hợp quy sữa dạng lỏng- sữa tươi- sữa đặc thì bài viết này sẽ rất hữu ích, ngoài ra trong chuyên mục này bạn có thể tham khảo thêm về các sản phẩm nằm trong Danh mục các thực phẩm phải công bố chất lượng để biết thêm thông tin và thực hiện đúng quy định để tránh những ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình.

Bài viết liên quan