Công bố hợp quy Tem bưu chính Việt Nam

Đánh giá bài viết

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tem Bưu chính Việt Nam áp dụng cho các loại tem Bưu chính do Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định phát hành. Tem bưu chính Việt Nam giai đoạn từ năm 2015 trở đi đưa vào lưu trữ quốc gia phải bảo đảm các tiêu chuẩn quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tem bưu chính Việt Nam số QCVN 69:2013/BTTTT ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông bắt buộc công bố hợp quy để đảm bảo mọi quy định của nhà nước đưa ra và đảm bảo an toàn, chất lượng cho sản phẩm.

tem

Công bố hợp quy Tem bưu chính Việt Nam

Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, phát hành, cung ứng tem Bưu chính Việt Nam.

Công bố hợp quy

Tem Bưu chính Việt Nam (sau đây gọi tắt là tem) là ấn phẩm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính của Việt Nam quyết định phát hành để thanh toán trước giá cước sử dụng dịch vụ bưu chính trên mạng bưu chính công cộng và được công nhận trong mạng lưới của Liên minh Bưu chính Thế giới. Tem Bưu chính Việt Nam bao gồm tem phổ thông và tem đặc biệt. Bưu chính Việt Nam và các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các nội dung về tem Bưu chính Việt Nam có trách nhiệm đảm bảo chất lượng tem Bưu chính Việt Nam phù hợp với Quy chuẩn này, công bố với cơ quan quản lý Nhà nước về sự phù hợp của tem Bưu chính Việt Nam đối với Quy chuẩn này và chịu sự kiểm tra thường xuyên, đột xuất của cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

Việc công bố hợp quy phải đảm bảo rằng tem bưu chính Việt Nam đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật tại QCVN 69:2013/BTTTT. Tương tự như những sản phẩm nằm trong Danh mục những thiết bị viễn thông cần chứng nhận hợp quy hay Danh mục thiết bị viễn thông có thể gây mất an toàn khác thì về quy trình, hồ sơ thủ tục cũng tương tự. Bạn có thể xem Hồ sơ cần chuẩn bị để chứng nhận hợp quy tại đây.

Hi vọng những thông tin công bố hợp quy tem bưu chính Việt Nam trên giúp ích được cho quý khách, ngoài ra nếu muốn tìm kiếm thông tin hay muốn tham khảo rõ hơn về các thông tin khi công bố thì hãy đến với những chuyên mục cần tìm ở diễn đàn hopquysanpham.com của chúng tôi.

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN