Công bố hợp quy thiết bị đầu cuối ADSL2 và ADSL2+

Tính đến thời điểm đến nay thì việc Công bố hợp quy thiết bị đầu cuối ADSL2 và ADSL2+ bắt buộc với những đơn vị có sản phẩm trước khi lưu thông. Hôm nay hãy cùng tìm hiểu rõ về vấn đề này nhé

cong-bo-hop-quy-thiet-bi-dau-cuoi-adsl2-va-adsl2

Công bố hợp quy thiết bị đầu cuối ADSL2 và ADSL2+ áp dụng với những đối tượng:

Việc công bố sản phẩm áp dụng với Thiết bị đầu cuối ADSL loại ADSL2 và ADSL2+ hỗ trợ truyền tải đồng thời các dịch vụ thoại và các kênh tải tin trên nền POTS trên một đôi dây kim loại, ghép song công, phân chia theo tần số (FDD)

Đường dây ADSL được đặc trưng bằng một đường dây truyền dẫn kim loại sử dụng thuật toán mã hoá tương tự. Thuật toán mã hoá này cho phép giám sát việc truyền dẫn tín hiệu số và tín hiệu tương tự trên toàn bộ đường dây. Đường dây ADSL được giới hạn bởi hai điểm đầu cuối, chúng được gọi là các điểm kết cuối đường dây. Các điểm kết cuối đường dây ADSL là các điểm mà ở đó việc sử dụng thuật toán mã hoá tương tự kết thúc và tín hiệu số sau đó được giám sát để đảm bảo tính toàn vẹn.

Yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng để Công bố hợp quy thiết bị đầu cuối ADSL2 và ADSL2+:

Theo QCVN 98:2015/BTTTT nêu rõ, các thiết bị đầu cuối ADSL2 và ADSL2+ phải:

  • Hỗ trợ cấu hình WAN IPV6;
  • Hỗ trợ các giao thức quản lý SNMP và TR069

Đáp ứng các yêu cầu về an toàn điện tại QCVN 22:2010/BTTTT và các yêu cầu về tương thích điện từ tại TCVN 7189:2009

Về cụ thể chi tiết hơn thì các bạn có thể tham khảo QCVN 98:2015/BTTTT về thiết bị đầu cuối ADSL2 và ADSL2+

Quy trình công bố hợp quy thiết bị đầu cuối ADSL2 và ADSL2+:

Tương tự như những sản phẩm nằm trong Danh mục những thiết bị viễn thông cần chứng nhận hợp quy hay Danh mục thiết bị viễn thông có thể gây mất an toàn khác thì về quy trình, hồ sơ thủ tục cũng tương tự. Bạn có thể xem Hồ sơ cần chuẩn bị để chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông trong chuyên mục trước của chúng tôi

Hy vọng những thông tin về Công bố hợp quy thiết bị đầu cuối ADSL2 và ADSL2+ chúng tôi ở trên giúp ích cho việc tìm hiểu của các bạn, ngoài ra các bạn có thể tham khảo các bài viết khác trong cùng chuyên mục để biết thêm thông tin

Bài viết liên quan