Công bố hợp quy thiết bị phát thu cho truyền hình quảng bá

hopquysanpham.com – Để tìm hiểu về việc Công bố hợp quy thiết bị phát thu cho truyền hình quảng bá này các bạn có thể tham khảo những thông tin trong bài viết sau

cong-bo-hop-quy-thiet-bi-phat-thu-cho-truyen-hinh-quang-ba

Công bố hợp quy thiết bị phát thu cho truyền hình quảng bá:

Danh sách sản phẩm thuộc nhóm thiết bị phát thu cho truyền hình quảng bá:

Các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa sau trên thị trường nước ta bắt buộc công bố sản phẩm

Thit bị phát hình sử dụng công nghệ tương tự QCVN 17:2010/BTTTT
Thiết bị phát hình quảng bá mặt đất
sử dụng kỹ thuật số DVB-T
QCVN 31:2011/BTTTT
Máy phát hình kỹ thuật số DVB-T2 QCVN 77:2013/BTTTT
Thiết bị khác QCVN 47:2011/BTTTT

Tương tự như việc hợp quy thiết bị viễn thông khác trong cùng danh mục thì đơn vị cần đảm bảo đầy đủ hồ sơ công bố hợp quy thiết bị viễn thông và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật tương ứng với từng sản phẩm đã nêu rõ trong bảng trên

Với những thông tin mà chúng tôi cung cấp về Công bố hợp quy thiết bị phát thu cho truyền hình quảng bá trên hy vọng sẽ giúp ích cho quý khách trong việc tìm hiểu thông tin.

Bài viết liên quan