Công bố hợp quy Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện dùng trong các nghiệp vụ thông tin

Đánh giá bài viết

Hôm nay hãy cùng tìm hiểu về Công bố hợp quy Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện dùng trong các nghiệp vụ thông tin với những thông tin cơ bản như sau

cong-bo-hop-quy-thiet-bi-phat-song-vo-tuyen-dien

Công bố hợp quy Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện dùng trong các nghiệp vụ thông tin:

Việc làm này áp dụng với những tổ chức cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh mặt hàng Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện dùng trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyến cố định hoặc di động mặt đất gồm những sản phẩm sau trên thị trường Việt Nam

  1. Thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM
QCVN 41:2011/BTTTT

QCVN 47:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT


2. Thiết bị trạm gốc thông tin di động CDMA 2000-1x (*) QCVN 14:2010/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT


3. Thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD QCVN 16:2010/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT


4. Thiết bị vô tuyến điều chế góc băng tần dân dụng 27 MHz QCVN 23:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT


5. Thiết bị vô tuyến điều chế đơn biên và/hoặc song biên băng tần dân dụng 27 MHz QCVN 25:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT


6. Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự QCVN 37:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT


7. Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho truyền số liệu (và thoại) QCVN 42:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT


8. Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho thoại tương tự QCVN 43:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT


9. Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu (và thoại) QCVN 44:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT


10. Thiết bị vô tuyến Điểm – Đa điểm dải tần dưới
1 GHz sử dụng truy nhập TDMA
QCVN 45:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT


11. Thiết bị vô tuyến Điểm – Đa điểm dải tần dưới
1 GHz sử dụng truy nhập FDMA
QCVN 46:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT


12. Thiết bị vô tuyến Điểm – Đa điểm dải tần dưới
1 GHz sử dụng truy nhập DS-CDMA
QCVN 48:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT


13. Thiết bị vô tuyến Điểm – Đa điểm dải tần dưới
1 GHz sử dụng truy nhập FH-CDMA
QCVN 49:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT


14. Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật
điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz
QCVN 54:2011/BTTTT

QCVN 47:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT


15. Thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz QCVN 65:2013/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT


16. Thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD QCVN 66:2013/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT


17. Thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ thấp dải tần
5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải
QCVN 75:2013/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT


18. Thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ cao dải tần
5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải
QCVN 76:2013/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT


19. Thiết bị khác QCVN 47:2011/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT


 

Tương tự việc hợp quy thiết bị viễn thông khác thì về quy trình, thủ tục các bạn có thể tham khảo tại đây

Hy vọng những thông tin về công bố hợp quy Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện dùng trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyến cố định hoặc di động mặt đất trên giúp ích cho việc thực hiện của bạn. Mọi thắc mắc bạn có thể để lại bình luận bên dưới để cùng thảo luận

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN