Công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật

Đánh giá bài viết

hopquysanpham.com – Hôm nay tại chuyên mục hợp quy của diễn đàn công bố sản phẩm sẽ hướng dẫn cho các bạn về việc Công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật cụ thể như sau:

Công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật:

Thuốc bảo vệ thực vật sẽ phân thành 2 nhóm chính:

  • Thuốc bảo vệ thực vật sinh học là loại thuốc bảo vệ thực vật có thành phần hữu hiệu là vi sinh vật sống hoặc chất có nguồn gốc từ vi sinh vật, thực vật, động vật.
  • Thuốc bảo vệ thực vật hóa học là loại thuốc bảo vệ thực vật có thành phần hoạt chất là các chất hóa học vô cơ hoặc hữu cơ tổng hợp.

Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2010/ TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bắt buộc phải được công bố hợp quy trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường theo quy định tại Thông Tư 21/2015/TT-BNNPTNT

Về hồ sơ công bố hợp quy bạn cần chuẩn bị tương tự như những sản phẩm khác, thủ tục Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật bạn thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuốc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Căn cứ để chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy về thuốc bảo vệ thực vật là các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN); Các tiêu chuẩn cơ sở (TC) của Cục Bảo vệ thực vật do Cục Bảo vệ thực vật công bố hàng năm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký, ra thông báo tiếp nhận công bố hợp quy, lập sổ theo dõi và quản lý hồ sơ công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật

Hy vọng với những thông tin cơ bản trên đây có thể giúp bạn giải đáp phần nào những thắc mắc về việc Công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật và có thể thực hiện đúng quy định tránh bị xử phạt gây ảnh hưởng đến sức khỏe

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN