Công bố hợp quy đồ uống không cồn

Đánh giá bài viết

Công bố hợp quy đồ uống không cồn là việc làm mang tính chất bắt buộc với những đơn vị có sản phẩm theo Quy định thực hiện công bố thực phẩm trong nước, nhập khẩu

cong-bo-hop-quy-do-uong-khong-con

Công bố hợp quy đồ uống không cồn:

Công bố hợp quy đồ uống không cồn áp dụng cho những sản phẩm nào?

Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh đồ uống không cồn tại Việt Nam bao gồm những sản phẩm sau phải thực hiện công bố sản phẩm trước khi lưu thông:

  • Nước rau quả: Là sản phẩm c thành phần chủ yếu là dịch rau hoặc dịch quả, có thể có một phần thịt rau hoặc thịt quả, có thể đƣợc cô đặc để tạo thành nước rau quả cô đặc hoặc được lên men để tạo thành nước rau quả lên men
  • Nectar rau quả: Là sản phẩm được chế biến bằng cách nghiền mô rau hoặc mô quả cùng với dịch bào, đường và các phụ gia khác. Sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu được quy định trong Phụ lục của TCVN 7946 : 2008 Nước quả và nectar.
  • Đồ uống pha chế sẵn không cồn Sản phẩm được pha chế từ nước với các chất có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp, có thể c CO2.

Thủ tục thực hiện:

Đơn vị phải tiến hành chứng nhận sản phẩm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về chất lượng nước sử dụng để chế biến đồ uống không cồn Nước sử dụng để chế biến đồ uống không cồn phải đáp ứng các yêu cầu theo QCVN 01:2009/BYT về chất lượng nước ăn uống được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TTBYT ngày 17/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế. và các yêu cầu về an toàn thực phẩm của đồ uống không cồn tại phụ lục I của QCVN 6-2:2010/BYT

Hồ sơ thực hiện bạn có thể tham khảo tại đây

Những thông tin trên hi vọng sẽ giúp ích cho việc tìm hiểu về Công bố hợp quy đồ uống không cồn của quý khách, ngoài ra các bạn có thể xem thêm những thông tin khác trong cùng chuyên mục Công bố chất lượng, chứng nhận hợp quy thực phẩm của chúng tôi

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN