Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y

Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y
5 (100%) 1 vote

Việc thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y căn cứ theo:

 • Thông tư 04/2012/TT-BTC
 • Luật 79/2015/QH13
 • Thông tư 113/2015/TT-BTC
 • Nghị định 35/2016/NĐ-CP
 • Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT

thu tuc

Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y

Yêu cầu để thực hiện thủ tục:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Có địa điểm, nhà xưởng, kho thuốc bảo đảm diện tích, khoảng cách an toàn cho người, vật nuôi và môi trường;
 • Có trang thiết bị phù hợp với quy mô sản xuất, kiểm tra chất lượng đối với từng loại thuốc thú y;
 • Có hệ thống xử lý nước thải, chất thải bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
 • Người trực tiếp quản lý sản xuất, kiểm nghiệm thuốc thú y phải có Chứng chỉ hành nghề thú y về sản xuất, kiểm nghiệm thuốc thú y;
 • Người trực tiếp sản xuất thuốc thú y phải được tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn phù hợp;

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XIX ban hành kèm theo Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT. Bạn có thể xem mẫu và tải về tại đây: PHỤ LỤC XIX
 • Bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật sản xuất thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XXI ban hành kèm theo Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT. Bạn có thể xem mẫu và tải về tại đây: PHỤ LỤC XXI
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Chứng chỉ hành nghề thú y;
 • Bản sao văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thủ tục thực hiện:

– Bước 1:

 • Tổ chức, cá nhân sản xuất thuốc thú y nộp hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y cho Cục Thú y;

– Bước 2:

 • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Thú y kiểm tra điều kiện của cơ sở sản xuất,
 • nếu đủ điều kiện thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y;
 • trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y có thời hạn 05 năm

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN