Hướng dẫn thủ tục đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ LĐTBXH)

Đánh giá bài viết

Đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội phải thực hiện công bố hợp quy sau khi hoàn tất chứng nhận hợp quy. Những hướng dẫn thủ tục đăng ký công bố hợp quy sau sẽ giúp bạn phần nào

thu tuc

Hướng dẫn thủ tục đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ LĐTBXH)

Điều kiện để có thể thực hiện thủ tục hành chính:

  • Đã thực hiện chứng nhận hợp quy.
  • Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy theo quy định tại Khoản 1, Điều 11, Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH.

Mẫu đơn, tờ khai đăng ký công bố hợp quy bạn có thể tải về tại đây: Phụ lục 7 – TT 35

Thành phần hồ sơ:

  • – Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục 07, Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH;
  • – Bản sao (sao y bản chính) chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;
  • – Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá;
  • – Bản sao có chứng thực kết quả thử nghiệm để đánh giá hợp quy sản phẩm, hàng hóa;

Trình tự thực hiện:

  • – Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh SPHH thực hiện đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (việc đánh giá phải do tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định thực hiện);
  • – Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh SPHH gửi hồ sơ Đăng ký bản công bố hợp quy tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
  • – Sở LĐTBXH thẩm định hồ sơ và ra thông báo

Hy vọng với những thông tin trên có thể giúp ích cho việc tìm hiểu của bạn, ngoài ra để biết thêm thông tin chi tiết và được hỗ trợ thực hiện hãy liên hệ ngay cho chúng tôi hôm nay

Bài viết liên quan

Hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty làm dịch vụ uy tín
- Hotline: VIETPAT.VN